• Здраве, безопасност и информираност за нашите служители: Здравето, безопасността и информираността на нашия персонал са основни в борбата за ефективност на програмата за чистота. Това са и начините, с които съдействаме при този процес:
  • Хигиена на ръцете: Правилното и често миене на ръцете е жизнено важно в борбата с разпространението на вирусите. При нашите ежедневни оперативки на служителите многократно се напомня, че чистотата започва от простите жестове. Важно е за тяхното здраве и това на нашите гости.
  • Непрекъснато обучение: В допълнение към обучението на персонала на хотелско домакинство и хигиенните протоколи, нашият персонал минава и през специално обучение за борба с разпространението на COVID-19.
  • Информация в реално време.
  • Почистващи препарати и протоколи: Хотелът използва почистващи продукти и протоколи, които са ефективни срещу вируси, включително:
  • Хотелски стаи: Хотелът използва протоколи за почистване и дезинфекция на стаите след напускането на гостите и преди пристигането на следващите, като се обръща особено внимание на най-често докосваните места и предмети.
  • Общи зони: Хотелът е увеличил честотата на почистване и дезинфекция в общите пространства, като особено внимание са обръща на плотовете на рецепция, дръжки на врати, общи тоалетни и дори ключовете на вратите.