Съкровището датира от втората част на ІV век пр. Хр. (негово копие се намира в музея на гр. Ловеч). Открито е случайно през 1953 година край Луковит. Състои се от две групи предмети: пластинки, апликации за конско снаражение; съдове (9 съда, от които 5 фиали, 3 кани и една купа).